Werking

#WERKING

Hoe gaat het in zijn werk ?

Ik ben een geconventioneerde vroedvrouw.

Dat wil zeggen dat ik me houd aan de tarieven van het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering)

Ik werk alsook met de derdebetalersregeling.

De kosten van consultaties en huisbezoeken worden rechtstreeks aan het ziekenfonds aangerekend.

Als vroedvrouw ben ik 24/7 bereikbaar.
Moest ik niet onmiddelijk opnemen mag je een berichtje sturen of iets inspreken.

Ik neem zo snel als mogelijk opnieuw contact met je op.
Bij dringende gevallen vraag ik je om niet af te wachten tot ik antwoord maar contact op te nemen

met de huisarts of spoedeisende hulp

 

  • Een eenmalige zorgforfait van 50 euro
  • kilometervergoeding : 0 – 5 km 2,12 euro
                                               5 – 10 km 4,24 euro
                                               10 – 15 km 6,36 euro
                                               15 – 20 km 8,49 euro 

Zowel de kosten die rechtstreeks aangerekend zijn aan het ziekenfonds als de kost van de eigen opleg
worden maandelijks op een factuur gezet en u toegestuurd

WERKREGIO